Gyönyörű Tavasz nevű kínai lány kung fu harca régi rajzon fekete fehérben.
WING TSUN – GYÖNYÖRŰ TAVASZ

A “Wing Tsun” a tradicionális, kínai kung fu egy különleges ága. Az egyetlen jelentős  kung fu stílus, amelyet a női anatómia sajátosságaira alapozva egy harcosnő dolgozott ki, a korabeli kung fu technikák azon részéből összeállítva, amelyek lehetővé tették, hogy gyengébb fizikummal is legyen esélye egy női harcosnak győzedelmeskednie erősebb, és akár férfi ellenfeleivel szemben is.
Így vált az egyik leghatékonyabb önvédelmi eszközzé, harcművészeti stílussá.

Kínán kívül ma már sok más országban is ismerik és gyakorolják. A női, utcai, önvédelmi technikák egyik alapja. Több országban katonai és különleges egységek képzési anyaga.

Fürge, kecses mozdulataival nagy biztonsággal elhárítja az esetleges támadásokat. Egyszerű, gyors mozdulatokkal hatékonyan tud visszatámadni. Logikusan felépített, könnyen elsajátítható rendszer. Nem igényel különösebb fizikai adottságokat és előképzettséget. Elhivatott harcművészek számára ideális választás! Hölgyek, fiatalok, és idősebbek is tudják tanulni, alkalmazni. Kitűnő önvédelmi eszköz napjainkban is!

SimeiWingTsunKungFuA Wing Tsun-t is, mint a legtöbb kínai harcművészetet általánosságban a Shaolin kolostorból (1723-1735) eredeztetik, melynek valóban van szerepe a Wing Tsun Kung Fu történelmében, de a leírások és a legendák szerint az eredete ettől korábbra tehető.

Származási helye alapján a Wing Tsun a “déli” kung fu stílusok csoportjához tartozik, amely Kína déli részén alakult ki. Nagyjából a Fukien és Hakka tartományokban, de természetesen szerepelnek benne az általános dél-kínai harci elemek. Ebből következően a Wing Tsun rendszer is egy “rugalmas” kung fu stílus, mint a déli stílusok többsége. Elsősorban a közelharcra, a közelharc technikákra, a keskeny állásokra, rövid lépésekre, a karok és a felsőtest használatára, az egyszerűségre, gyakorlatiasságra helyezi a hangsúlyt.

Mai formáját a délkelet-kínai eredet mellett a Wing Tsun-t gyakorló generációk, harcosok fejlesztése és csiszolása során érte el, mely már tartalmazza az örökösök személyes tapasztalatait, korrekcióit, kiegészítéseit.

A Wing Tsun kialakulása már a Shaolin kolostor lerombolásától évszázadokkal korábban kezdődött a déli tartományokban a mindennap túlélés biztosítása érdekében. Lehet, hogy más volt a stílus eredeti elnevezése vagy talán nem is tartották igazán fontosnak külön stílusként megnevezni a korai gyakorlók.
Érdekessége, hogy más kung fu stílusokkal ellentétben a legenda szerint a Wing Tsun Kung Fu stílus egy harcművésznő alapította, amiből a stílus számos jellemzője érthetővé válik.

A legenda szerint a stílus alapítója Ng Mui, egy Shaolin apáca volt. Mikor a Shaolin kolostort Lee Pa Shan áruló segítségével felgyújtották, csupán öt mesternek sikerült elmenekülnie, s kimenekítenie harcművészeti tudását. Chi Shin-t, Pak Mei-t, Fung Dotak-ot, Miau Hin-t és Ng Mui-t az “öt öreg”-ként emlegetik, Ng Mui-t pedig a Wing Tsun-stílus alapítójaként tisztelik.

A Shaolin kolostor lerombolása után Ng Mui a Fehér Daru-kolostorba vonult vissza, hogy felkészüljön terve valóra váltására: le akarta győzni Lee Pa Shan-t, az árulót. Női voltából adódóan nem rendelkezett nagy fizikai erővel, ráadásul idős is volt már, így nem remélhette, hogy tervét a Shaolin kung fu segítségével keresztülviheti, hiszen az a testi erőre épült. Egy legenda szerint a daru és a kígyó küzdelmét figyelte meg, és tapasztalatait felhasználta harci stílusa kidolgozásakor, természetesen azonban elsősorban az emberi anatómiát vette figyelembe, és az erő helyett a gyorsaságra, logikus gondolkodásra, az erő elnyelésére és a támadóra történő visszaforgatására épített.

A közeli faluba járt le élelemért, ahol jó viszonyba került a vegyesbolt tulajdonosával. Egy napon a boltost rossz kedvében találta, ugyanis amint elmondta, lányára, Yim Wing Tsun-ra szemet vetett egy rossz szándékú férfi, Wong.
Ng Mui felajánlotta, hogy megtanítja a leánynak az általa ismert kung fu technikákat. Yim Wing Tsun örömmel fogadta a segítséget és egyezséget kötött Wonggal: ha a fiú legyőzi őt, feleségül megy hozzá, ha azonban ő győz, Wongnak távoznia kell. Yim Wing Tsun ezután két éven át szorgalmasan és eredményesen gyakorolt, így egyetlen ökölütéssel le tudta győzni ellenfelét.

Később Ng Mui terve is valóra vált: cölöpharcban győzelmet aratott Lee Pa Shan felett.

Wing Tsun így nőül mehetett jegyeséhez, Leung Bok Chau-hoz. Ő szintén nagyhírű harcos volt, azért eleinte sértette férfibüszkeségét, hogy felesége is kung fu-t gyakorol. Wing Tsun hosszas kérlelésére azonban egyszer megküzdött vele. Amikor a nő legyőzte őt, mesterévé fogadta, és elkötelezte magát a stílus mellett, amelyet Wing Tsun Kuen-nek nevezett el felesége tiszteletére. Yim Wing Tsun barátnői között volt Miau Tsui Fa, Miau Hin-nek, a kantoni pillangókés mesterének a lánya. Miau Hin átadta tudását lányának, aki pedig Yim Wing Tsun-nak tanította meg a páros kések technikáját: ekkor került bele a kantoni pillangókések technikája a Wing Tsun rendszerébe. Leung Bok Chau, aki Yim Wing Tsun férje volt, Leung Lan Kwai-nak adta tovább tudását, aki orvos volt és gyógynövényeket termesztett. Ő pedig Wong Wah Bo-t, a színészt fogadta tanítványává, aki a híres Vörös Bárkán utazó társulat tagja volt. Chi Shin, az öt öreg egyike, aki a Shaolin hosszúbot technika ismeretét hozta magával, a kolostor lerombolása után szintén itt rejtőzött el. Már attól félt, elvész az ősi tudás, hiszen a hosszúbot gyakorlásához jó erőnlét kell, így sokáig nem talált méltó tanítványra. Ekkor találkozott Leung Yee Tai-jal, a matrózzal, aki egy hosszú bottal kormányozta a hajót, és őt választotta tanítványául. Később Wong Wah Bo és Leung Yee Tai megosztották egymással tudásukat, és a technikák leegyszerűsítésével kifejlesztették a Wing Tsun hosszúbot technikáját.

A Wing Tsun tudását a legyőzhetetlen Leung Jan, a “kung fu királya” vitte tovább. Ő már iskolát is nyitott, több tanítványa volt, köztük két fia, Leung Bik, és Leung Tsun. A szomszédban lakó pénzváltót, Chan Wah Shun-t azonban nem fogadta tanítványai közé. A lelkes Chan Wah Shun nem hagyta annyiban a dolgot: a kulcslyukon át megfigyelte a tréninget, majd otthon órák hosszat gyakorolta az ellesett technikákat. Egy alkalommal újra megjelent kérésével Leung Jan házában, de csak az egyik fiút találta otthon. A fiú kérésére küzdelem bontakozott ki, melynek győztese -nagy meglepetésére- a szorgalmasan gyakorló pénzváltó lett. A küzdelem során eltört Leung Jan kedvenc karosszékének a lába, így mikor a kung fu királya hazaért, minden kiderült. Most már tanítványává fogadta Chan Wah Shun-t. Chan Wah Shun tanítványa volt Yip Man nagymester, aki Leung Bik-től is tanult.

Yip Man nagymester tudását az ifjú Leung Ting-re örökítette át, aki mestere 1972-ben bekövetkezett halála óta a stílus nagymestere. Si-Fu Máday Norbert közvetlenül tőle tanulja a Wing Tsun technikáit, és adja tovább tanítványainak, közöttük a Budapest, Újbudai klub vezetőjének, Si-Hing Szigedi Lászlónak.

A Wing Tsun mára már világszerte ismertté vált: több mint 60 országban oktatják és több százezer lelkes követője van.
A stílus egyik mottója az, hogy mindenkinél van erősebb, így nem a fizikai erőre támaszkodik, hanem a kicsiszolt technikára, amit egy gyengébb ember is végre tud hajtani. Nem igényel különösebb hajlékonyságot sem, így korra és nemre való tekintet nélkül bárki elsajátíthatja. Csak egyszerű és az önvédelemben jól hasznosítható mozdulatokat tartalmaz, így viszonylag könnyen elsajátítható.
A Wing Tsun viszont nem csupán harcról és önvédelemről szól, hanem az önkifejezésről, a személyiségfejlesztésről és az önmegvalósításról is. Mint bármely más művészettel, a Wing Tsunnal is lehet az a célunk, hogy megismerjük önmagunkat, saját korlátainkat, és hogy kialakíthassuk a saját testi-lelki harmóniánkat. Ez persze csak kemény munkával és sok lemondással érhető el, ami a nevében is benne rejlik: a Kung Fu jelentése “kemény munka”.
A Kung Fu gyakorlása során nem csak a testünket eddzük, hanem a lelkünket is: a sok gyakorlás során nagyobb magabiztosságra, kitartásra és állóképességre is szert tehetünk. A tréningek során fejlődik a koncentrációs képesség, a kondíció, a tűrőképesség és a mozgáskoordináció is. A fizikai képességek fejlesztésén és egy egészséges életfilozófia elsajátításán kívül a gyakorlók logikája és memóriája is fejlődik: a gyakorlatok során nagy hangsúlyt fektetünk az anatómiai és fizikai magyarázatokra, illetve az ok-okozati viszonyok összefüggésének elmagyarázására. A keleti kultúrán át betekintést nyerhetünk a kínai nyelv, és a kínai vallások rejtelmeibe; az erkölcsi nevelés segítségével pedig a tanuló elsajátítja az önfegyelmet, a társai és a mestere iránti tiszteletet és a türelmet is.

A Wing Tsun tréningeken elsajátított elveket és tanításokat a diákok nem csak gyakorlás közben, hanem a mindennapi életben is alkalmazni tudják, így ezek egyfajta útmutatóvá is válhatnak számukra ahhoz, hogy megtalálhassák a helyes utat, illetve a saját útjukat a mai világban.

• CSATLAKOZZ HOZZÁNK! KUNGFUZZ VELÜNK!

*********************************************************

Információk a wing tsun kung fu-ról:

Kínából származik.

Hong Kong-ban tökéletesítették.

Egy harcművésznő dolgozta ki.

Hölgyek számára az egyik legideálisabb önvédelmi,harcművészeti rendszer.

Elérhető Budapesten, a Xi. kerületben, Újbudán!

WING TSUN

A wing tsun stílus egy nagyon különleges, tudományos formája a harcművészeteknek. Elsősorban a közelharcra összpontosít, rövid, fürge, kecses, mérnöki pontossággal kidolgozott és rendszerezett mozdulatokat, és ütéseket használ. Kínában dolgozták ki, és később Yip Man nagymester Hong Kong-ban tovább finomította, és alakította ki jelenlegi formájának alapjait. Szinte minden wing tsun mestere a világba ezeket az alapokra építi tudását.

YIP MAN

Yip Man wing tsun kung fu nagymester fekete fehér portréjaA Kínában kidolgozott, titokban tartott, és generációkon keresztül csak a családokon belül vagy szűk közösségekben továbbadott technikákat Yip Man nagymester fiatalkorában kora nagymestereitől megtanulta, gyakorolta, alkalmazta küzdelmekben, munkájában, valamint tanítványai képzése során. Élete későbbi szakaszában, miután Hong Kong-ba költözött, tovább finomította, rendszerezte, tökéletesítette. Így oktatta, örökítette tovább tradicionális wing tsun technikákat különböző korosztályú és tehetségű tanítványainak Hong Kong-i iskolájában. Ő volt az első wing tsun kung fu nagymester, aki szakított a korábbi “titokban tartási” hagyományokkal, és elkezdte széles körben megismertetni az emberekkel ezt az ősi, kínai harcművészeti rendszert. Neki köszönhetik a harcművészet iránt érdeklődők szerte a világban, hogy a Wing Tsun ma számos országban megismerhető, elérhető, megtanulható, gyakorolható, és el lehet jutni benne a mester szintekig akár Magyarországon is.

Budapesten 1-2-3 kéz távolságra YIP MAN nagymester kezeitől

Yip Man wing tsun kung fu nagymester és tanítványa Leung Ting gyakorolnak
YIP MAN & LEUNG TING

YIP MAN nagymester “utolsó tanítványa Hong Kong-ban ” Leung Ting (Little Ting) már YIP MAN nagymester visszavonulása után tanulta mesterétől a Wing Tsun technikákat  “closed door” tanítványként. Azaz mestere a visszavonulása után, annak nyilvános kung fu iskolája bezárása után került mesteréhez (Sifu-jához). Így egyedüli tanítványként a világon, lehetősége volt a mestere által egész életében összeszedett, és letisztult tudását átvenni. YIP MAN nagymester Leung Ting-nek átadta a “Wing Tsun” örökséget, a teljes technikai, taktikai tudást.

Ez a technikai tudás az alapja Leung Ting mester által kidolgozott, és rendszerezett, egységes wing tsun képzési rendszernek, melyet Magyarországon is használunk.

Magyarországon a wing tsun képzés egy részét közvetlenül YIP MAN nagymester “utolsó tanítványa” LEUNG TINGLeung Ting Wing Tsun Kung Fu nagymester portréja Wing tsun kung fu mesterek gyakorolnak egy kertesház teraszán napsütésben elmélyülten.nagymester irányítja 1990 óta. Hong Kong-ból sokszor ellátogatott már Magyarországra. Rendszeresen tart továbbképzési szemináriumokat a magyarországi, közép-európai mestereknek.

LEUNG TING nagymester még közvetlenül, személyesen együtt gyakorolva YIP MAN nagymester kezeitől tanulta a wing tsun technikákat. Mi tőle tanulunk.

MÁDAY NORBERT Sifu (a fotón jobbra, piros felsőben) Magyarországon “első kézből” Leung Ting mestertől tanulta, tanulja a wing tsun magas szintű technikáit, titkait. Ő is a Wing Tsun titkok egyik “őrzője”.

Szigedi László (a fotón balra, fekete-piros formaruhában) az Újbudai Wing Tsun Klub instruktora “két kéz távolságra” YIP MAN nagymestertől, közvetlenül Máday Norbert Sifu-tól tanulja 1990 óta a wing tsun-t. Ez a wing tsun “nagyon közel van” ahhoz az “eredeti” wing tsun-hoz, amit YIP MAN nagymester tanult 1900-as évek környékén – Kínában.

BUDAPEST, XI. kerület, Újbuda

Az Újbudai Wing Tsun Kung Fu Klub évtizedek óta működik Újbudán. Mesterek és tanítványok folyamatosan tanulják és örökítik tovább a wing tsun hagyományait, technikáit, mozdulatait. Jelenleg a foglalkozások a MONTÁZS központban zajlanak, a Bikás parknál, keddenként. Ha érdekel a harcművészet, a kung fu, a wing tsun, akkor kövess minket! Csatlakozz hozzánk! Kungfuzz velünk!

HATÉKONYSÁG

Hatékonysága a pontosan kidolgozott, egyszerű, könnyen kivitelezhető, rövid, gyors, begyakorolt mozdulatoknak köszönhető. Egyidőben történnek a védések és visszatámadások. Ez gyakran váratlan meglepetéseket okoz a felkészületlen ellenfeleknek. Ez egy “hatékony” önvédelemi rendszer.

GYORS

A pontosan kivetelezett mozdulatok olyan gyorsak, hogy egy hétköznapi harcos vagy egy átlagos térfigyelő kamera nem is érzékeli a mozdulatokat. Azt szokták mondani, hogy, ha az ellenfél látja, milyen vagy honnan jön egy wing tsun-os védés, akkor az nem is volt igazán jól kivitelezve. Az ütések sebessége: általában 2-3-4 ütés/másodperc. Egy megütött teniszlabdától lassabb, de azért nem könnyű hárítani az egymás után érkező láncütéseket…

Kung fu 1

Kung fu 2

Kung fu 3

Kung fu 4

Kung fu 5
Kung fu 6

MONTÁZS

Budapesten, a XI. kerületben, Újbudán, a MONTÁZS-ban, wing tsun kung fu foglalkozások:

-kezdő csoport
-haladó csoport
-magánórák

Foglalkozásokat vezeti: Si-hing Szigedi László / Instruktor, 3. mesterfokozat

Jelentkezz be!

Formagyakorlatok

Megismerhetők, megtanulhatók.

  • 1
  • 2
  • 3

Haladó technikák

Chi-sau gyakorlatok: 1-7.

  1. CHI-SAU
  2. CHI-SAU
  3. CHI-SAU
  4. CHI-SAU
  5. CHI-SAU
  6. CHI-SAU
  7. CHI-SAU